Ministerie komt met actieplan voor overbodige bureaucratie

 
Ministers de Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS hebben een actieplan gepresenteerd om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

De administratieve lasten voor zorgverleners moeten volgens het actieplan vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan overbodige bureaucratie. Op de website www.ordz.nl wordt de voortgang van de afgesproken acties per sector bijgehouden.

Vervolg

Zo worden de formulieren die het CAK aan huisartsen vraagt voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden sterk vereenvoudigd, stoppen ziekenhuizen met dubbele registraties en wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging afgeschaft.

Ook moeten verzekeraars eenzelfde registratiesysteem gebruiken voor declaraties en gaan de verpleeghuiszorg en de ggz zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten.

De LHV is nauw betrokken bij een aantal onderdelen in het actieplan, samen met zorgverzekeraars, VWS en andere organisaties in de zorg. Voor huisartsen is dit overigens niet nieuw: voor hen is het actieplan een vervolg op het schrappen van administratieve lasten onder de noemer van Het Roer Gaat Om waarbij de LHV ook intensief is betrokken.

Minimum

VWS zegt zelf toe om nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken. Ondanks dit voornemen zien huisartsen medisch specialisten dat er momenteel wetten worden afgerond die veel nieuwe administratieve lasten opleveren (bijvoorbeeld AVG, Wmcz, Wtza).

Op deze manier nemen de administratieve lasten via de ‘achterdeur’ juist toe. Op 30 mei 2018 overlegt de Tweede Kamer over (het terugdringen van) administratieve lasten. In een gezamenlijke brief vragen de LHV, InEen en HRMO samen om aandacht voor deze ontwikkelingen.

Concrete schrappunten

De basis voor het nieuwe actieplan zijn de schrappunten die zijn verzameld tijdens de ‘schrapsessies’ in het kader van het initiatief (Ont)Regel de Zorg. Per beroepsgroep zijn toen concrete schrappunten opgesteld. Ook de LHV deed mee aan de schrapsessies en werkt mee aan de uitwerking ervan.