Ministerie start brede publiekscampagne over depressie

 
Ministerie start brede publiekscampagne over depressie
Op 26 september start het ministerie van VWS een brede publiekscampagne over depressie. Het doel van de campagne is om de drempel om over depressie te praten te verlagen. Het kan zijn dat u in uw dagelijkse praktijk te maken krijgt met mensen die naar aanleiding van de campagne met hulpvragen naar u toe komen. Op deze vragen is de gewone huisartsenzorg volgens de NHG-Standaarden van toepassing.

De campagne bestaat uit twee onderdelen:

  1. Via social media en televisie wordt het publiek erop gewezen dat een depressie een ernstige ziekte is die niet vanzelf overgaat en dat er een website is waar je terecht kunt voor meer informatie, hulp en advies.
  2. Naast het algemene publiek richt de campagne zich in het eerste jaar (2016) specifiek op jonge vrouwen (18-35 jaar) en jongeren (13-18 jaar).

Als onderdeel van de campagne wordt door het ministerie van VWS een website ingericht waar relevante informatie te vinden is over depressie.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar het ministerie van VWS. U kunt telefonisch contact opnemen met 070 34 06 000 of via e-mail depressie@minvws.nl.