Module en handhaving Belastingdienst wet DBA uitgesteld

 
Module en handhaving Belastingdienst wet DBA uitgesteld
De pilot van de zzp-webmodule die duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie is uitgesteld. Daarmee schuift ook de aanscherping van de handhaving per 1 januari 2021 door naar oktober 2021. In dit bericht leest u meer over de aanscherping en over de nieuwe modelovereenkomst praktijkmedewerking.

Eerder dit jaar informeerden wij u over de aangescherpte handhaving door de Belastingdienst, die vanaf 2021 meerjarige vaste waarnemingen mogelijk gaat toetsen op een gezagsrelatie. Als de samenwerking tussen praktijkhouder en vaste waarnemer wordt gezien als dienstbetrekking, heeft dat namelijk de nodige financiële gevolgen.

Nu blijkt uit de voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandigen’ die de verantwoordelijke bewindslieden op 16 november naar de Tweede Kamer stuurden, dat de pilot van de zzp-webmodule die duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie is uitgesteld. Daarmee schuift ook de voorgenomen aanscherping van de handhaving per 1 januari 2021 door naar oktober 2021.

Pilot zzp-webmodule

Vanaf januari 2021 wordt de webmodule (die duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie) een half jaar lang getest. De LHV heeft er inmiddels naar gekeken en aangegeven dat de module niet werkbaar is voor de zorg. We blijven de ontwikkeling nauwlettend volgen en zetten in op aanpassingen als dat nodig is. Pas na evaluatie neemt het kabinet een besluit over het daadwerkelijk invoeren van de webmodule.  

Gebruik van de webmodule zal overigens niet verplicht gaan worden, het is enkel een hulpmiddel om te bepalen of er misschien sprake is van een verkapt dienstverband. Een andere manier om daarover zekerheid te krijgen is het gebruikmaken van door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Wij adviseren u vanaf januari 2021 de door de Belastingdienst goedgekeurde ‘Modelovereenkomst praktijkmedewerking’ te gaan gebruiken voor langdurig vaste waarneming.

Gebruik nieuwe modelovereenkomst voor langdurig vaste waarneming

Ter voorbereiding op de aanscherping van de handhaving meldden wij u in oktober 2020 de komst van de nieuwe ‘Modelovereenkomst praktijkmedewerking’.

Deze overeenkomst maakt onder voorwaarden langere samenwerking tussen een praktijkhouder en een waarnemend huisarts mogelijk. Belangrijk is echter wel dat u als waarnemer aan de criteria voor ondernemerschap blijft voldoen. Deze nieuwe overeenkomst biedt wat dat betreft geen enkele fiscale garantie. Belangrijk is ook om te vermelden dat de opschorting van de handhaving géén betrekking heeft op de toetsing van het ondernemerschap door de belastingdienst bij de waarnemer.

Wanneer er in de toekomst (na 1 oktober 2021) gehandhaafd gaat worden, is ook de nieuwe overeenkomst niet het ei van Columbus. De overeenkomst geeft namelijk enkel fiscale zekerheid als in de praktijk ook gehandeld wordt zoals weergegeven in de overeenkomst. In veel gevallen zal hier bij langdurige vaste waarneming naar onze inschatting veelal toch een spanningsveld ontstaan. 

Ons advies

Ons advies aan waarnemers en praktijkhouders is dan ook om samen óók andere samenwerkingsvormen te onderzoeken voordat de handhaving daadwerkelijk wordt opgestart. U kunt zich hierop oriënteren door gebruik te maken onze keuzewijzers.

Keuzewijzers

Voor waarnemers

Voor praktijkhouders

De Modelovereenkomst praktijkmedewerking wordt in januari 2021 toegevoegd aan de contractgenerator. U kunt de modelovereenkomsten alvast bekijken: Modelovereenkomst Praktijkmedewerking Huisarts en Modelovereenkomst Praktijkmedewerking Apotheekhoudend Huisarts.

Let op: Als u als waarnemer een ‘Overeenkomst praktijkmedewerking’ heeft, bent u verplicht een eigen klachtenregeling te hebben. Meer informatie hierover en hoe u dit regelt volgt zeer binnenkort.