Monitor: ervaart u minder regeldruk?

 
Monitor: ervaart u minder regeldruk?
Eerder dit jaar werd een groot aantal ‘schrappunten’ mede namens huisartsen overhandigd aan minister Bruins (Medische Zorg en Sport), met de oproep aan het kabinet om de 40 procent van hun tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie te halveren. Ervaart u hiervan in uw dagelijkse praktijk al merkbaar resultaat? Laat het weten door de ontregelmonitor in te vullen.

Invullen van de monitor kost u slechts 5 minuten.

Minder regels

De 62 schrappunten waren het resultaat van ‘schrapsessies’ in het voorjaar van 2018 waar honderden zorgverleners met zorgverzekeraars, toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties bespraken welke regels kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren. Per beroepsgroep is toen een schrapkaart opgesteld met 5 tot 10 concrete schrappunten. Voor huisartsen gaat dit bijvoorbeeld over het schrappen van verwijsbrieven en de indicatiestelling. Ook de LHV deed mee aan de schrapsessies en is betrokken bij de uitwerking van de schrappunten voor huisartsen.

Naast huisartsen zijn nog 6 beroepsgroepen betrokken bij (Ont)regel de zorg: apothekers, fysiotherapeuten, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen. Ook deze zorgverleners vullen de monitor in. Met alle resultaten wordt de balans opgemaakt welke vervolgacties nodig zijn om de regeldruk (nog) verder te verminderen.

Zorgverleners schrappen zelf ruim 60 regels