Moties verworpen; bezuiniging definitief

 
De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met de begroting VWS 2012. Daarmee is de bezuiniging op de huisartsenzorg van 112 miljoen euro in 2012 een feit.

Vorige week werden tijdens de begrotingsbehandeling VWS nog drie moties ingediendom de bezuiniging op de huisartsenzorg ongedaan te maken. Helaas zijn alle drie moties verworpen; de coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV blijken een gesloten front.

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft vanaf het moment dat de bezuiniging werd aangekondigd door minister Schippers (voorjaar 2011) zich hier met hand en tand tegen verzet. Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de begroting, dragen naast de minister met name de VVD, het CDA en de PVV de verantwoordelijkheid voor het stopzetten van de dynamiek in de huisartsenzorg.

Maatregelen
In de afgelopen tien jaar hebben huisartsen zwaar ingezet op het overnemen van chronische zorg en het toeleiden van SEH bezoek naar de HAP, om daarmee te besparen op de uitgaven voor de tweede lijn. Een logisch gevolg hiervan is dat het budget huisartsenzorg in 2010 (en 2011) is overschreden, omdat er immers door huisartsen meer kosten zijn gemaakt.

Wanneer huisartsen blijven inzetten op nog meer substitutie of andere goed bedoelde plannen, leidt dit tot nog meer 'overschrijding' op het huisartsenkader en dus tot méér bezuinigingen op de basisfinanciering in de nabije toekomst. De komende tijd beraden huisartsen zich dan ook op welke maatregelen zij zullen moeten nemen om binnen het kader van VWS te blijven.