Nieuw competentieprofiel praktijkverpleegkundige

 
Nieuw competentieprofiel praktijkverpleegkundige
Het nieuwe competentieprofiel praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) is vastgesteld in het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). De PVH-functie is ontwikkeld met het oog op de veranderende zorgvraag.

Door een groeiende groep patiënten met hoog complexe aandoeningen zoals kwetsbare thuiswonende ouderen en patiënten met meerdere chronische aandoeningen, neemt de zorgvraag toe. Bij deze patiënten is een integrale benadering en protocol overstijgend handelen noodzakelijk. Dit behoort tot de competenties van de generalistische PVH.

Aanvulling op POH

De geboden zorg door de PVH is daarbij een aanvulling op die van de POH. Het aandachtsterrein van de POH is de (veelal geprotocolleerde) zorg voor patiënten met complexe, chronische aandoeningen. Het competentieprofiel en eindtermen van de functie POH zijn eerder dit jaar geactualiseerd.

Keuze van de huisarts

De samenstelling van het team van de huisartsenvoorziening hangt af van keuze van de huisarts. De huisarts kiest zelf welke taken hij of zij wil overdragen aan ondersteunende medewerkers. Onder meer de samenstelling van de patiëntenpopulatie en de situatie op de lokale arbeidsmarkt spelen daarbij een rol.

Bekijk alle informatie over het competentieprofiel op de website van de SSFH.