Nieuw: Herziening Aanbod huisartsenzorg voor ouderen en Praktijkkaart

 
Nieuw: Herziening Aanbod huisartsenzorg voor ouderen en Praktijkkaart
De LHV Ledenraad heeft op 13 december de herziene versie van het Aanbod huisartsenzorg voor ouderen vastgesteld. De herziening is aangepast op de veranderingen door de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). De omschrijvingen van basis-, aanvullend en bijzonder aanbod zijn daarnaast inhoudelijk voor u verduidelijkt.

De herziening is gebaseerd op de notitie Aanbod huisartsenzorg voor ouderen uit 2013. Hieraan liggen de LHV Toekomstvisie 2022 en de richtlijnen en standpunten van NHG en LHV over ouderenzorg ten grondslag. De veranderingen door de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2015 zijn in de herziening verwerkt.

Praktijkkaart Ouderenzorg

Alleen de meest kwetsbare patiënten die permanent toezicht en zorg nabij nodig hebben, komen in aanmerking voor een plek in een zorginstelling. De nieuwe LHV-praktijkkaart Ouderenzorg - aangepast aan de Wlz-veranderingen - laat u zien wat dit voor u als huisarts betekent en onder welke regeling de patiënten vallen.