Nieuw: modelovereenkomst voor werken in een coronazorgcentrum

 
Nieuw: modelovereenkomst voor werken in een coronazorgcentrum
Gaat u als huisarts werkzaamheden verrichten in een coronazorgcentrum? En wordt de zorg verleend onder de vlag van een zorginstelling (bijvoorbeeld een VVT-instelling)? Dan kunt u gebruikmaken van de modelovereenkomst die de LHV speciaal voor deze situatie heeft opgesteld.

U bent misschien bekend met de andere modelovereenkomsten van de LHV. Deze modelovereenkomst is aangepast aan de situatie van werken in een coronazorgcentrum met een zorginstelling als opdrachtgever. Zo zijn aan de modelovereenkomst diverse  bepalingen toegevoegd, waaronder:

  • De opdrachtgever van het coronazorgcentrum is verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor het gebruik hiervan wordt gewerkt volgens de vastgestelde richtlijn voor huisartsen.
  • Bent u ziek of valt u uit omdat u mogelijk besmet bent met het coronavirus, dan hoeft u als opdrachtnemer geen vervanging te regelen.

Overeenkomst aanpassen aan uw situatie

Kijk goed of de overeenkomst aansluit bij uw wensen en de situatie. Pas zo nodig bepalingen aan. U kunt de overeenkomst na aanpassing nog laten toetsen door de afdeling Juridische Zaken. Ook als de instelling zaken aangepast wil hebben, dan kunt u ons benaderen voor juridisch advies.

De LHV adviseert wel om de geel gearceerde delen om fiscale redenen te laten staan. Zo voorkomt u schijnzelfstandigheid. Uiteraard kunt u de gele kleur wel weghalen, evenals de schuingedrukte toelichtingen.

Randvoorwaarden

Voordat u een overeenkomst sluit met het coronazorgcentrum, is het van belang dat er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheidsverdeling. De zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en organisatie van de zorg. Zij heeft dus een coördinerende rol en moet zorgen dat de medische eindverantwoordelijkheid is geborgd.

Deze taak kan, afhankelijk van de patiëntenpopulatie, een specialist ouderengeneeskunde, een verslavingsarts of een coördinerend huisarts op zich nemen. Vervult u als huisarts niet deze coördinerende rol, dan bent u alleen verantwoordelijk voor de door u geleverde huisartsgeneeskundige zorg.

Let op

Is er in uw geval geen overkoepelende zorginstelling die het coronazorgcentrum faciliteert? Neemt u dan contact op met de afdeling Juridische Zaken van de LHV. De juristen kunnen dan helpen om een overeenkomst op te stellen die past bij deze situatie. U kunt hen bereiken via jz@lhv.nl of (085) 048 00 76. Ook bij andere vragen over de modelovereenkomst kunt u hier vanzelfsprekend terecht. 

Download de modelovereenkomst of bekijk de productpagina.

Dossier coronavirus