Nieuw: Praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren

 
Nieuw: Praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren
In de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 hebben we als beroepsgroep de ambitie uitgesproken elkaar te ondersteunen en helpen. Die ondersteuning is misschien wel het hardste nodig wanneer een collega niet goed meer functioneert. De LHV heeft een procedure ontwikkeld die het traject van hulp vergemakkelijkt.

De weg van functioneren naar disfunctioneren is een glijdende schaal. Door vroeg signalen op te vangen van verminderd functioneren en deze samen te bespreken kan schade worden voorkomen. Het risico op ongeschiktheid om te functioneren wordt hierdoor zo klein mogelijk gehouden.

De nieuwe Praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren geeft u handvatten voor een adequate reactie op een vermoeden van verminderd functioneren.

Download Praktijkkaart

Meer informatie: