Nieuwe actie initiatiefnemers ‘Het Roer Moet Om’

 
De initiatiefnemers van het huisartsenmanifest ‘het roer moet om’ hebben opnieuw van zich laten horen. Afgelopen nacht om twee voor twaalf werden 7400 verwijsbriefjes opgehangen bij het hoofdkantoor van Zorgverzekeraars Nederland in Zeist. De verwijsbriefjes staan voor alle collega’s die het manifest ondertekenden en dus willen dat politiek en verzekeraars een andere koers gaan varen. Met de actie vragen de artsen Zorgverzekeraars Nederland om een reactie op het manifest. Voorzitter Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland kwam naar buiten en zegde een gesprek toe.

Brief aan alle veldpartijen

Tegelijkertijd werd een open brief gestuurd aan veldpartijen InEen, LHV, NHG en ZN (zie bijlagen hieronder). In de brief noemen de initiatiefnemers acht actiepunten die moeten veranderen, waaronder:

  • Het uitzonderen van de huisartsenzorg van de mededingingswet
  • Het mogelijk maken van meerjarige afspraken met zorgverzekeraars 
  • Het tegengaan van ongebreidelde en onnodige dataverzameling, omdat deze ten koste gaat van tijd voor de patiënt
  • Het werken aan vertrouwen in het oordeel van de arts. 

“Stuk voor stuk punten waar de LHV zich ook voor inzet. Samen staan we sterk en hebben we de beste kans om op deze punten ‘het roer om te krijgen’”, aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. “Waar het om gaat is dat we met alle huisartsen in Nederland hetzelfde willen. Werkelijke samenwerking, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. De huidige acties van huisartsen in het land en onze inzet in de gesprekken met de overheid en zorgverzekeraars versterken elkaar. Samen brengen we de broodnodige verandering dichterbij.”

In de brief geven de initiatiefnemers aan blij te zijn met alle steun van de LHV. De LHV komt komende week met een reactie op de openbare brief vanuit ‘het roer moet om’. Het manifest is te bekijken op www.hetroermoetom.nu

In de media

NOS: Boze huisartsen houden nachtelijk protest

BijlageGrootte
PDF-pictogram Open brief aan LHV80.95 KB
PDF-pictogram Open brief aan InEen72.11 KB
PDF-pictogram Open brief aan NHG73.89 KB
PDF-pictogram Open brief aan ZN101.83 KB