Nieuwe Cao Hidha online beschikbaar

 
Nieuwe Cao Hidha online beschikbaar
De Cao Hidha 2014-2017 is online beschikbaar. In een duidelijk opgemaakte pdf vindt u alle nieuwe arbeidsvoorwaarden en salaristabellen voor huisartsen in dienst van een huisarts. Eind 2015 stemden werkgevers en werknemers in met de nieuwe Cao Hidha. De cao loopt van 1 april 2014 tot 1 juli 2017. In dit bericht leest u over de belangrijkste veranderingen.

Download Cao Hidha

Salarisontwikkeling

Heeft u een hidha in dienst dan heeft uw hidha recht op de volgende loonstijgingen. Per 1 juli 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 2,5 procent, omdat de vorige cao al afliep op 1 april 2014. Ook gaat de eindejaarsuitkering in 2015 omhoog met 0,75 procent. Per 1 januari 2016 gaan de salarissen met 0,25 procent omhoog, gevolgd door een verdere verhoging met 1,25 procent op 1 juli 2016. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,25 procent plaats.

Intrekken salarisrichtlijn LAD

Eerder werden afspraken gemaakt aan de hand van de Cao Hidha of de Salarisrichtlijn LAD. Per 1 januari 2016 is de Salarisrichtlijn LAD verdwenen en is de Cao Hidha de enige norm voor de arbeidsvoorwaarden van de hidha. Voor huisartsen die eerder onder de LAD-salarisrichtlijn vielen, geldt een overgangsregeling. Centraal uitgangspunt is dat zij er netto in salaris niet op achteruit gaan.

Verruiming dagvenster

Per 1 januari 2016 is het dagvenster verruimd naar 07.00 uur tot 20.00 uur. Deze verruiming werd eerder ook ingevoerd in de Cao Huisartsenzorg. Door invoering van hetzelfde dagvenster in de Cao Hidha kunnen werkgevers makkelijker het dagvenster verruimen daar waar de situatie of de patiëntenpopulatie daar om vraagt.