Nieuwe Cao Hidha van kracht

 
Nieuwe Cao Hidha van kracht
De ledenraad van de LHV en de achterban van de LAD hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha. Dit betekent dat de nieuwe cao definitief is en alle afspraken vanaf nu gelden. De cao loopt van 1 juli 2017 tot en met 28 februari 2019 en geldt met terugwerkende kracht. In dit bericht leest u de nieuwe afspraken.

Salarisverhoging

In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat hidha’s per 1 juli 2017 een structurele salarisverhoging van 1 procent krijgen en per 1 januari 2018 een verhoging van 2,5 procent. De uitbetaling van beide salarisverhogingen vindt plaats in juli dit jaar. Per 1 januari 2019 wordt het salaris nog eens met 0,5 procent verhoogd.

Persoonlijke kosten en rusttijd

Daarnaast is het budget voor persoonlijke kosten geïndexeerd en is het recht op een rusttijd tussen een nachtdienst en een daaropvolgende dagdienst uitgebreid van minimaal 4 naar 8 uur. Ook is afgesproken dat als een hidha pauze heeft maar wel bereikbaar moet zijn, hij tijdens zijn pauze wordt betaald tegen het normale uurtarief.

Verder wordt de cao-tekst over de vergoeding voor diensten verduidelijkt, zodat helder is dat een huisarts in dienstverband hetzelfde uurtarief krijgt vergoed als de huisarts-praktijkhouder.

Leeftijdsdagen

Voor de leeftijdsdagen geldt een nieuwe leeftijdstabel, die aansluit op de verhoging van de pensioenleeftijd. Hidha’s hebben vanaf 1 juli 2018 recht op leeftijdsdagen vanaf 51 jaar (dit was 50 jaar) en vanaf 1 juli 2019 vanaf 52 jaar. Ze behouden dit recht tot en met de AOW-leeftijd.

Per 1 juli 2018 geldt de volgende tabel:

Huidige situatie Per 1 juli 2018 Per 1 juli 2019 Aantal uur
50 t/m 54 jaar 51 t/m 55 jaar 52 t/m 56 jaar 16
54 t/m 59 jaar 56 t/m 60 jaar 57 t/m 61 jaar 64
59 t/m AOW-leeftijd 61 t/m AOW-leeftijd 62 t/m AOW-leeftijd 80

Medewerkers die al leeftijdsdagen bezitten op grond van de oorspronkelijke tabel, behouden deze dagen zoals die in de huidige leeftijdsklasse zijn aangegeven. Zij komen in de volgende leeftijdsklasse wanneer ze daar op grond van de op dat moment geldende tabel recht op hebben.

De LHV en LAD gaan het principeakkoord uitwerken in een nieuwe cao-tekst. 
Meer weten? Bekijk dan de integrale tekst van het principeakkoord.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Principeakkoord222.19 KB