Nieuwe handreiking voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis

 
Nieuwe handreiking voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis
Ook zeer kwetsbare ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. Dertien landelijke partijen waaronder de LHV publiceren ter ondersteuning de nieuwe handreiking Kwetsbare ouderen thuis.

Dertien (koepel)organisaties uit het sociale domein en de zorg, waaronder de LHV, bundelen hun krachten voor de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Lees de nieuwsbrief over de handreiking kwetsbare ouderen. 

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Bruikbare ideeën en handvatten

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:

  • Individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
  • Lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
  • Landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

De handreiking is een dynamisch document. Een redactieraad vanuit de dertien landelijke partijen zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft en de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgt.

Actuele inzichten

Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben in de handreiking, gebaseerd op de ‘Handreiking Kwetsbare Ouderen’ van Vilans uit 2014, actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht. De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS,  Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz. De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Dit is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis.

Download de Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis