Nieuwe impuls voor Samen Beslissen in de spreekkamer

 
Nieuwe impuls voor Samen Beslissen in de spreekkamer
Samen Beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met de campagne Help de dokter met een goed gesprek, die patiënten uitnodigt van zich te laten horen in de spreekkamer van de huisarts of POH. Het initiatief past binnen de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ die in 2016 binnen ziekenhuizen is gestart.

Als huisarts kent u het belang van Samen Beslissen. Behandelingen slaan beter aan en patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Help de dokter met een goed gesprek nodigt patiënten daarom uit van zich te laten horen in de spreekkamer. De campagne maakt patiënten duidelijk dat de wensen, angsten en zorgen van mensen er toe doen.

Voorbereiden op gesprek

Met Help de dokter met een goed gesprek kunt u patiënten wijzen op het belang van een goede voorbereiding en een goed gesprek in de spreekkamer. De vernieuwde website begineengoedgesprek.nl biedt handige instrumenten en materialen om Samen Beslissen makkelijker te maken, zoals heldere tips waarmee mensen zich kunnen voorbereiden op hun doktersafspraak. Bijvoorbeeld door het stellen van de 3 goede vragen.

Samen beslissen

‘Help de dokter met een goed gesprek’ is een initiatief van InEen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze partijen werken nauw samen aan het bevorderen van samen beslissen in de spreekkamer. Het initiatief is gefinancierd door Zorginstituut Nederland.