Voor en door huisartsen
 

Nieuwe ION-ombudsman moet ergernissen tussen praktijkhouders oplossen

 
 
Nieuwe ION-ombudsman moet ergernissen tussen praktijkhouders oplossen
Stichting Inschrijving Op Naam (ION) start een pilot met een ombudsman. De proef is bedacht omdat er in de dagelijkse praktijk ergernissen ontstaan tussen praktijkhouders over de vraag bij wie een patiënt is ingeschreven op een bepaalde peildatum. ION kent weliswaar een arbitrageprocedure maar die vinden veel praktijkhouders te zwaar. De pilot loopt de komende 3 maanden.

Als een andere huisarts ten onrechte een van uw patiënten claimt, zult u dat probleem eerst onderling proberen op te lossen. In veel gevallen ligt er een administratieve fout ten grondslag aan het misverstand. Bijvoorbeeld omdat 2 verschillende patiënten hetzelfde BSN hebben gekregen. Lukt het niet om het samen op te lossen, dan is er nu de ION-ombudsman. Frank Garnier, voormalig huisarts en voormalig ION-voorzitter vervult deze taak.

Hoe werkt het

De ION-ombudsman beoordeelt alleen zaken die te maken hebben met een twist over wie de huisarts is van een patiënt op de peildatum. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Een praktijkhouder kan bij ION een case aanmelden voor de ombudsman via het contactformulier op de ION-website. Wel moet een huisarts voordat hij de case voorlegt, zelf een aantal stappen hebben genomen.

  • Er moet mondeling overleg zijn geweest met de andere praktijkhouder
  • Er is gecontroleerd (samen met ION) of het een probleem is dat te maken heeft met een dubbel BSN in beide systemen
  • De huisarts kan schriftelijk aantonen dat de patiënt bij hem/haar in de praktijk zit via een verklaring van de patiënt 

De ION-ombudsman streeft ernaar om binnen 2 weken een uitspraak te doen. Als daarvoor meer tijd nodig is kan deze termijn met 2 weken worden verlengd. De uitspraak van de ombudsman is bindend en daartegen kan niet in beroep worden gegaan. Wel kan bij ION een arbitragezaak worden gestart; daaraan zijn kosten verbonden voor de aanvrager.

Meer over de ION-ombudsman en arbitrage vindt u op de ION-website.