Nieuwe LHV-contractgenerator al 5500 keer gebruikt

 
Nieuwe LHV-contractgenerator al 5500 keer gebruikt
De nieuwe LHV-contractgenerator voor waarneemcontracten is in het eerste half jaar al 5500 keer gebruikt. Het gaat daarbij om contracten voor incidentele waarnemingen en voor langdurige waarnemingen. Binnenkort wordt naar verwachting een derde contractsoort toegevoegd, namelijk die voor de verkoop van ANW-diensten.

Op 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en vervangen door het modelcontract. Een nieuwe manier voor praktijkhouders en waarnemers om fiscus-proof samen te werken. Om het huisartsen hierbij zo eenvoudig mogelijk te maken, ontwikkelde de LHV de contractgenerator voor waarneemcontracten. Eenvoudig een waarneemcontract maken met de LHV-contractgenerator

Overgangsperiode

Na de afschaffing van de VAR startte een overgangsperiode die loopt tot 1 mei 2017. De komende tijd moeten waarnemers en praktijkhouders omschakelen naar de nieuwe modelovereenkomst. Hierbij is de LHV contractgenerator een onmisbare hulp.

Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen over onder meer de duur van de waarneming en het aantal uren, ontvangt u een kant-en-klare overeenkomst in uw mailbox, gebaseerd op het door de Belastingdienst goedgekeurde model. Deze hoeft vervolgens alleen nog maar ondertekend te worden.

Duurwaarneming en incidentele waarneming

Via de LHV-contractgenerator kunt u 2 soorten contracten maken. Eén voor de duurwaarneming en één voor de incidentele waarneming. Langdurige waarneming voor één praktijk blijft dus mogelijk. Op de LHV-website wordt eenvoudig uitgelegd welke contractsoort u nodig heeft. Bovendien vindt u er uitgebreide uitleg over de achtergrond van de nieuwe wet en wat deze voor u betekent.

Wat betekent dit voor u

Zowel voor praktijkhouders als waarnemers geldt: gaat u nu of in de toekomst een nieuwe overeenkomst aan, maak dan een overeenkomst aan via de LHV-contractgenerator. Heeft u overeenkomsten gesloten voor 1 mei 2016 die nu nog lopen, dan heeft u tot 1 mei 2017 om deze overeenkomsten om te zetten naar een goedgekeurde modelovereenkomst. Tijdens de overgangsperiode stelt de Belastingdienst zich in de handhaving terughoudend op. Waar nodig wordt eerst gewaarschuwd als uw werkwijze nog niet in lijn is met de wet.

Contracten voor verkoop ANW-diensten

De LHV heeft onlangs een derde model ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst. Voor de verkoop van ANW-diensten aan waarnemers. Naar verwachting kunt u dit najaar met onze generator ook contracten voor deze diensten maken. Tevens worden er, na goed keuring door de Belastingdienst, aanvullende bepalingen in de generator opgenomen voor de waarneming in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Naar LHV-contractgenerator