Voor en door huisartsen
 

Nieuwe materialen helpen kindermishandeling te signaleren

 
 
Nieuwe materialen helpen kindermishandeling te signaleren
Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als er sprake is van een schadelijke situatie is het van belang dat huisartsen tijdig goede hulp kunnen inzetten. Deze hulp begint met signalering. Om de signalering en een adequate hulpverlening te ondersteunen, werken huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen, het ministerie van VWS en Augeo samen om u te ondersteunen. Dit jaar verschijnen diverse ondersteuningsmaterialen.

Kindcheck-alert in het HIS

Als eerste is er de digitale kindcheck-alert in NHGDoc in de verschillende HIS’sen. De kindcheck-alert werkt voor u als geheugensteun. Als er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, dan helpt de alert aan eventuele kinderen te denken en door te vragen of deze veilig zijn. Die signalering is wettelijk verankerd. De KNMG meldcode Kindermishandeling biedt hiervoor handvatten, onder meer in de vorm van een stappenplan.

Scholing over de kindcheck

Uit onderzoek van VWS is gebleken dat de KNMG-meldcode goed bekend is bij artsen maar dat veel artsen het lastig vinden deze toe te passen. Ook bleek dat de kindcheck relatief onbekend is bij huisartsen. Daarom hebben de samenwerkende organisaties afgesproken dat zij meer huisartsen willen bereiken met (online) scholing over de kindcheck en de aanpak van kindermishandeling. Bestaande e-learnings en face to face trainingen worden geactualiseerd en er komen speciale korte ‘leerberichten’ die huisartsen in 15 minuten digitaal bijpraten over kindermishandeling en actuele ontwikkelingen op dat gebied.

LESA geactualiseerd

Bij de aanpak van kindermishandeling zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. Voor goede afspraken over een optimale samenwerking wordt de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken (LESA) Kindermishandeling herzien. Hoe wordt er samengewerkt, wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillenden partijen naast de huisarts en wat is de rol van de vertrouwensarts, de jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en Veilig Thuis, komen in deze LESA aan de orde. De LESA verschijnt medio 2016.

PraktijkWijzer en Thuisarts

Ook de PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid wordt op het thema kindermishandeling en huiselijk geweld aangepast. En de voorlichtingswebsite Thuisarts.nl brengt dit jaar regelmatig nieuwe informatie hierover onder de aandacht.

Wij houden u via de LHV-nieuwsbrief op de hoogte van de materialen die komende tijd verschijnen.