Nieuwe ondersteuningsmaterialen signaleren kindermishandeling

 
Nieuwe ondersteuningsmaterialen signaleren kindermishandeling
Om u te steunen bij de signalering van kindermishandeling en een adequate hulpverlening, bieden huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen, het ministerie van VWS en Augeo nieuwe ondersteuningsmaterialen aan. Dit is het resultaat van de publiek-private samenwerking die in 2015 met de partijen van start ging.

Kindcheck-alert in het HIS

De digitale kindcheck-alert in NHGDoc in de HIS’sen werkt voor u als geheugensteun. Als er vanuit het patiëntendossier zorgelijke signalen over de ouders of verzorgenden komen, zoals huiselijk geweld, een suïcidepoging of alcohol- of drugsmisbruik, dan helpt de alert aan eventuele kinderen te denken en door te vragen of deze veilig zijn.

Geactualiseerde LESA

Bij de aanpak van kindermishandeling zijn vaak meerdere hulpverleners betrokken. In de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken (LESA) Kindermishandelingstaat hoe er wordt samengewerkt, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de partijen naast de huisarts en wat de rol is van de vertrouwensarts, jeugdgezondheidszorg, de kinderarts en Veilig Thuis. De samenwerkingsafspraken zijn door het NHG geactualiseerd, samen met andere beroepsgroepen uit de jeugdgezondheidszorg. De LESA geeft ook informatie over de competenties en houding van hulpverleners, de KNMG-meldcode, de kindcheck, het beroepsgeheim en dossiervorming bij kindermishandeling.

Aangepaste PraktijkWijzer en Thuisarts.nl

De NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid bevat een geactualiseerd voorbeeldprotocol Kindermishandeling. De praktijkwijzer ondersteunt bij het opzetten van een kwaliteitssysteem in een huisartsenpraktijk. Wie het document uitwerkt, kan ervan uitgaan dat de kwaliteit van zorg op alle gebieden goed is geregeld, ook als het gaat om de aanpak van kindermishandeling.
De voorlichtingswebsite en app Thuisarts.nl heeft nu ook publieksteksten over kindermishandeling, problemen thuis en geweld thuis.

Blended e-learning

Augeo academy biedt scholingen voor professionals die met kinderen en ouders werken. NHG en Augeo hebben een blended e-learning-programma ontwikkeld, in combinatie met een face-to-face training. Vanaf 1 oktober 2016 is de blended learning beschikbaar.

Meer informatie