Voor en door huisartsen
 

Nieuwe werkwijze nacontroles nierdonoren

 
 
De jaarlijkse nacontrole van nierdonoren is vrijgesteld van eigen risico, maar bij het declareren bij de zorgverzekeraar gaat dit niet altijd goed. Daarom is er nu vanaf 1 januari 2018 een aparte code voor deze nacontroles, die u kunt aanvinken op het aanvraagformulier voor een labonderzoek.

Volgens het Besluit Zorgverzekeringen zijn nierdonoren voor nacontroles vrijgesteld van eigen risico. Bij het declareren wordt dit door zorgverzekeraars niet altijd als zodanig herkend.

De LHV, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Labcentra en Zorgverzekeraars Nederland hebben een oplossing gevonden. Vanaf 1 januari 2018 kunt u op het aanvraagformulier voor een aparte code kiezen, om bij een labonderzoek specifiek aan te geven dat het om nazorg van een nierdonor gaat. Wanneer de laboratoria dit juist doorvoeren in de declaratie, is het voor de zorgverzekeraar duidelijk dat het eigen risico niet belast mag worden.