Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd

 
Nieuwe wetgeving over gegevensuitwisseling zorg aangekondigd
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bruins aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om zorgverleners en instellingen te verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Ook stelt de minister voor huidige wetgeving te wijzigen, om bestaande hindernissen in gegevensuitwisseling weg te nemen.

Deze brief is de tweede over dit thema die de minister aan de Kamer heeft gestuurd. Deze vorige brief is van december 2018.

De LHV, NHG en InEen zijn blij dat de minister zich hard maakt voor betere elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Zowel NHG, LHV als InEen hebben recent aandacht gevraagd voor belemmeringen in de gegevensuitwisseling en de risico’s van stapeling van bestaande en eventuele nieuwe wetgeving. Lees bijvoorbeeld het bericht van de LHV over problemen in de uitwisseling tussen ziekenhuizen huisartsen. De minister zegt nu dus gehoor daaraan te gaan geven. We hopen dat deze wetswijziging er spoedig komt zodat huidige problemen worden opgelost.

Contouren van de nieuwe wetgeving

Hoewel de ingang van nieuwe wetgeving nog ver weg lijkt (in de brief aan de Tweede Kamer wordt gesproken over 2021), wordt er nu al door het ministerie van VWS gesproken met de zorgsector over de invulling en fasering daarvan.

VWS kondigt nu aan dat zij op basis daarvan voorlopig 13 vormen van gegevensuitwisseling hebben gekozen die prioriteit krijgen, zoals Medicatieoverzicht, Ketenzorg voor diabetespatiënten en Triage verwijzing - gegevensoverdracht van huisartsenpost naar meldkamer en SEH.

Om elektronische gegevensuitwisseling overal in de zorg mogelijk te maken, gaat de overheid eisen stellen aan zorgverleners in het gebruik van taal en techniek.

Reactie van InEen, NHG en de LHV op de aangekondigde plannen

We vinden het goed dat er binnen het brede vraagstuk van gegevensuitwisseling in de zorg prioriteiten moeten worden gesteld. We vinden het echter voor de huisartsenzorg belangrijk dat ook andere noodzakelijke processen aandacht blijven krijgen, zoals het verbeteren van overdracht van huisartsendossiers en de gegevensuitwisseling voor de zorg rondom thuiswonende kwetsbare ouderen.

Daarnaast merkten we ook bij eerdere plannen vanuit het ministerie al op dat er veel nadruk wordt gelegd op eisen aan zorgverleners, terwijl hun invloed op de gebruikte ICT beperkt is. De minister toont zich daar nu bewust van, hij schrift: “De eisen die we stellen [zullen] ook direct gelden voor (de leveranciers van) systemen en infrastructuren. Zo hoeft niet elke zorgaanbieder dat zelf via de eigen inkoop af te dwingen.” Dat vinden we positief.

Wat opvallend is, is dat er niet wordt gesproken over de financiering van deze plannen. Extra eisen aan werkwijzen en systemen zullen onvermijdelijk tot kosten leiden. Bij zulke grootschalige plannen is het niet alleen een kwestie van willen, maar vooral ook kunnen. De randvoorwaarden, zoals financiering, moeten dus niet worden vergeten.

De LHV, NHG en InEen vinden het belangrijk dat in de aanpak van de gegevensuitwisseling de kwaliteit van zorg voorop staat in de afwegingen en dat er daarbij wordt gewaakt voor extra belasting voor zorgverleners, in een sector waar de werkdruk al zo hoog is. Daar komt bij dat in de huisartsenzorg al vele jaren gebruik wordt gemaakt van een elektronisch dossier en elektronische uitwisseling van gegevens vanuit dat dossier. We vinden het belangrijk dat wordt voortgebouwd op wat er in al die jaren al is opgebouwd.