NIVEL: administratieve belasting huisarts onevenredig groot

 
De administratieve belasting van huisartsen is onevenredig groot. Dat concludeert het NIVEL op basis van een evaluatie van het beleid van de inspectie voor de gezondheidszorg die zij in opdracht van de IGZ heeft gedaan. Het NIVEL ziet meer in een groeistrategie.

De belasting van huisartsen om alle indicatoren bij te houden is onevenredig groot, aldus het NIVEL. 'Het valt niet goed te begrijpen waarom de indicatorenset van ziekenhuizen en die van huisartsen een vergelijkbaar aantal items bevat. Dit leidt tot een onevenredige administratieve belasting van huisartsen.'

Groeistrategie
Het NIVEL ziet meer in een groeistrategie: beginnen met één indicator die niet leidt tot administratieve druk op huisartsen. Het NIVEL noemt vier voorbeelden:

  • Is een huisarts wel of niet aangesloten bij een huisartsenpost.
  • Is een huisarts wel of niet aangesloten bij een huisartsenkring.
  • Voldoet een huisarts aan de accreditatievoorwaarden op het gebied van na- en bijscholing.
  • Bevat het HIS de meest essentiële informatie ten behoeve van een waarnemer of collega huisarts op een huisartsenpost.

Gefaseerd toezicht
Het Nivel onderzocht de werking van het zogeheten gefaseerde toezicht; een werkwijze die de inspectie toepast sinds 2000 en die vooral is bedoeld om potentieel risicovolle situaties tijdig in beeld te rijgen.

Binnen de huisartsenzorg is gefaseerd toezicht nog niet goed van de grond gekomen. Deze vorm van toezicht kent volgens het Nivel beperkingen voor individuele beroepsbeoefenaren. Daarnaast zijn er veel huisartsen en een beperkte IGZ-capaciteit, is er weinig draagvlak voor gefaseerd toezicht onder de beroepsgroep en zijn er en logistieke problemen bij de invoering.

NIVEL: evaluatie gefaseerd toezicht, sector huisartsen (pdf)