NIVEL: inzet tolken belangrijk voor goede zorg

 
NIVEL: inzet tolken belangrijk voor goede zorg
Artsen hebben veel behoefte aan meer inzet en ruimere vergoedingen om tolken te kunnen inzetten tijdens patiëntencontacten. Dat blijkt uit onderzoek dat het NIVEL in opdracht van de KNMG heeft gedaan. De LHV pleit al langer voor meer beschikbaarheid en vergoeding van de tolkentelefoon voor vluchtelingen met een recente verblijfsvergunning, zodat huisartsen hen goede zorg kunnen bieden.

In 2012 is de vergoeding voor professionele tolken in de zorg voor veel anderstalige patiënten beëindigd. De vergoeding geldt nu alleen nog voor drie specifieke groepen, te weten slachtoffers van mensenhandel, asielzoekers in opvangcentra en vrouwen die in de maatschappelijke opvang verblijven.

Het NIVEL onderzocht op verzoek van de artsenfederatie KNMG hoe vaak en wanneer professionele tolken noodzakelijk zijn en hoe vaak ze worden ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg.

Vluchtelingen met verblijfsvergunning

In het kader van goede zorg is het van groot belang dat huisartsen en patiënten met elkaar kunnen communiceren. Veel huisartsen krijgen mensen in hun praktijk die recent een verblijfsvergunning hebben gekregen. Deze mensen hebben geen kans gehad om Nederlands te leren. De inzet van de tolkentelefoon is hier dus zeer gewenst.

Versneld doorstromen

Op aandringen van de LHV heeft de overheid een regeling getroffen voor de huisartsenzorg aan vluchtelingen die versneld doorstromen vanuit een opvanglocatie naar een gemeente. Daaronder valt ook een tijdelijke vergoeding van de tolkentelefoon voor deze groep patiënten. Dat geldt echter niet voor mensen die regulier uitstromen van azc's naar woningen in de gemeenten.

De LHV blijft streven naar een permanente oplossing die voor alle recente verblijfsvergunninghouders geldt.
Lees ook onze eerdere berichten hierover.