Nog altijd grote tekorten ondersteunend personeel huisartsenzorg

 
Aan praktijkondersteuners is nog steeds een groot tekort. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). In de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stagemogelijkheden.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en doen vaker een beroep op de huisarts. Deze krijgt een grotere rol in de wijk, waardoor het hele team van de huisartsenpraktijk er meer taken bijkrijgt. Tegelijkertijd staat de arbeidsmarkt voor praktijkondersteuners en doktersassistenten onder druk. Er is sprake van een groot tekort aan praktijkondersteuners: in zowel februari als juni 2014 bedroeg het aantal openstaande vacatures voor praktijkondersteuners-ggz 18 procent. Bij praktijkondersteuners somatiek is de vacaturegraad gestegen tot 7,1 procent tegenover 4,3 procent in 2013. Doorgaans wordt twee tot drie procent onvervulde vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Doktersassistenten

De grotere rol van de eerstelijns huisartsenzorg betekent ook een uitbreiding van het takenpakket van doktersassistenten. Door een tekort aan stageplaatsen komen toekomstige doktersassistenten in de problemen met het afronden van hun opleiding. Daardoor is het de vraag of in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten daalde in februari 2014 tot 260, maar door een afname van het aanbod op de arbeidsmarkt steeg het aantal in juni weer tot 690. Daarmee stokt de landelijk dalende trend in het aantal onvervulde vacatures voor doktersassistenten. Ook de gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen nam fors toe, van 45 dagen in februari tot 83 in juni 2014.

Samen werken aan oplossingen

De SSFH werkt samen met de branche aan oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Het fonds stelt bijvoorbeeld een financiële vergoeding beschikbaar aan werkgevers die een opleidingsplaats bieden. Met de oprichting van het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleidingen Huisartsenzorg krijgen werkgevers per 1 september één landelijk aanspreekpunt voor alle vragen over arbeidsmarkt, stages en opleidingen. Daarnaast heeft SSFH in mei een Sectorplan huisartsenzorg ingediend. SSFH is nog in afwachting van goedkeuring door het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil het fonds zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg, zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners / praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners-ggz. Ook wordt voor 250 praktijkondersteuners een opleidingstraject gemaakt dat het huidig competentieniveau verstevigt.

Over de Vacaturemonitor

Het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de SSFH laat door Kiwa Carity drie keer per jaar het aantal openstaande vacatures voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg onderzoeken met de Vacaturemonitor. De Vacaturemonitor juni 2014 vindt u hier.