NPA volgt visie Kwaliteitsbeleid met nieuwe kwaliteitsnormen

 
NPA volgt visie Kwaliteitsbeleid met nieuwe kwaliteitsnormen
De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) herziet de kwaliteitsnormen. Vanaf 2020 zal de inhoud van de audit voor NPA er daardoor anders uit zien. De NPA sluit hiermee aan op de recent gepubliceerde visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van LHV, NHG en InEen.

Een belangrijke verandering in de visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg is de verschuiving van ‘verantwoording afleggen’ naar ‘verantwoordelijkheid nemen’ voor kwaliteit. NPA heeft tijdens de presentatie van de visie aangegeven deze te volgen in de geplande aanpassing van de kwaliteitsnormen.

Plan van aanpak

Na de mogelijkheid om te kiezen voor een driejaarlijkse hercertificering volgt nu per 2020 de herziening van de kwaliteitsnormen voor de NPA. NPA zal deze samen met het College van Deskundigen (met vertegenwoordigers van LHV, NHG, InEen, VPH, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de IGJ) en de NPA Deelnemersraad herzien. Hiervoor heeft de NPA een plan van aanpak opgesteld.

Herziening Kwaliteitsnormen NHG-Praktijkaccreditering