NZa past tariefbeschikking 2017 aan

 
NZa past tariefbeschikking 2017 aan
De NZa heeft de tariefbeschikking voor 2017 aangepast. Aanleiding is de uitspraak eind 2016 van de rechter in de procedure van de LHV en VPHuisartsen tegen de NZa. De wijzigingen hebben betrekking op de inschrijftarieven, POH-GGZ en Module achterstandsfonds.

Inschrijftarieven

De voorwaarde dat de inschrijftarieven enkel in rekening kunnen worden gebracht indien de huisarts de continuïteit van de huisartsenzorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week heeft gewaarborgd, is komen te vervallen.

POH-GGZ

  • Het contractvereiste voor het moduletarief POH-GGZ is komen te vervallen tot een inzet van circa 12 uur POH-GGZ per week, gebaseerd op 2350 patiënten. Dat betekent dat tot een moduletarief van € 2,83 er geen overeenkomst met de zorgverzekeraar nodig is om te kunnen declareren. Heeft u een hoger moduletarief nodig, dan blijft daarvoor een overeenkomst met de zorgverzekeraar nodig.
  • Het contractvereiste voor de diverse consulttarieven POH-GGZ is komen te vervallen.
  • Het moduletarief POH-GGZ is een maximumtarief dat zowel kan worden gebruikt voor de inzet van POH-GGZ als voor e-health of externe consultatie. Huisartsen die het moduletarief declareren zonder overeenkomst met de zorgverzekeraar, moeten zelf de hoogte van het moduletarief berekenen. In de NZa-tariefbeschikking zijn hiervoor rekenvoorbeelden opgenomen. Om u hierbij te helpen heeft de LHV een rekenhulp (alleen voor leden) gemaakt.

Module achterstandsfonds

Naast het hogere inschrijftarief voor patiënten die wonen in een achterstandswijk, bestaat er een module achterstandsfonds. Dit is de vergoeding voor het achterstandsfonds, waaruit specifieke projecten worden gefinancierd. Voor deze module is niet langer een overeenkomst met de zorgverzekeraar nodig. Deze module wordt doorgaans niet aan de huisarts betaald, maar rechtstreeks aan het achterstandsfonds.

Nieuwe tarievenlijst