NZa start kostenonderzoek in huisartsenzorg

 
NZa start kostenonderzoek in huisartsenzorg
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de tarieven voor huisartsenzorg opnieuw berekenen. Daarvoor start de NZa binnenkort met een zogenaamd kostenonderzoek. In dit onderzoek worden de actuele kosten en inkomsten en de tijdsbesteding van huisartsenpraktijken tegen het licht gehouden. In dit bericht leest u wat er gaat gebeuren en waarom dit onderzoek plaatsvindt.

Het vorige kostenonderzoek in de huisartsenzorg dateert uit 2012 en had betrekking op de cijfers uit 2010. Dit betekent dat de huidige tarieven gebaseerd zijn op het kosten- en inkomstenniveau van toen. Sinds die tijd is er veel veranderd. Huisartsen zijn meer en andere zorg gaan leveren en met name de kosten in huisartsenpraktijken zijn sterk gestegen. Om nieuwe reële tarieven goed te kunnen onderbouwen heeft de NZa van huisartsenpraktijken gegevens nodig over hun praktijkinkomsten, praktijkkosten en hun productie in 2015.

Wat gaat er gebeuren

In de week van 24 november verstuurt de NZa een brief naar alle huisartsenpraktijken waarin het onderzoek wordt aangekondigd en wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Vervolgens worden begin december aan ongeveer 200 praktijken gevraagd om deel te nemen. Het gaat om een representatieve aselecte steekproef onder solo-, duo- en groepspraktijken. Deelname aan dit onderzoek is niet vrijwillig. De NZa mag u hier volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) toe verplichten. Praktijken die in 2012 al mee hebben gedaan, worden nu buiten de steekproef gehouden.

Wij weten dat het deelnemen aan een kostenonderzoek ingewikkeld en tijdrovend is. De LHV en een door ons aangewezen accountantskantoor kijken daarom scherp mee op de begrijpelijkheid en invulbaarheid van de vragenlijst. De gegevensuitvraag wordt bovendien eerst getest in een pilot met 6 huisartsenpraktijken. We hebben ervoor gezorgd dat er ondersteuning komt voor de geselecteerde praktijken vanuit het onderzoeksbureau. De NZa heeft onderzoeksbureau Sira Consulting opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren.