NZa stelt tarieven huisartsenzorg 2014 naar beneden bij

 
In opdracht van de minister heeft de NZa de eerder gepubliceerde tarieven huisartsenzorg 2014 alsnog naar beneden bijgesteld. Aanleiding hiervoor zijn de afspraken rondom doelmatig voorschrijven, waaraan zij onverkort vasthoudt. Die houden in dat huisartsen in 2013 een besparing van 50 miljoen euro zouden realiseren door nog doelmatiger voor te schrijven. Hiervan werd 27 miljoen euro gerealiseerd. De minister heeft de NZa verzocht om de resterende 23 miljoen euro in mindering te brengen op de reeds gecommuniceerde tarieven voor 2014. De LHV is hierover in gesprek gegaan met het ministerie, maar een aanpassing bleek onvermijdelijk.

Tarieven
Het uiteindelijke (basis)inschrijftarief 2014 bedraagt nu per kwartaal € 14,61, in 2013 was dit € 14,15. Het tarief voor een enkel consult komt uit op € 9,01 dit was in 2013 € 8,67. Alle tarieven vindt u in de aangepaste tabel.

Overzicht

2014 2013    %
Enkel consult €9,01 €8,67 +3,9%
Telefonisch consult €4,50 €4,34 +3,7%
(Basis) Inschrijftarief per kwartaal €14,61 €14,15 +3,25%