NZa-tarief voor huisartsen die patiënten online inzage bieden

 
NZa-tarief voor huisartsen die patiënten online inzage bieden
Per 2020 kunnen huisartsen die deelnemen aan het programma OPEN om patiënten online inzage te geven, daarvoor eenmalig een tarief declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt en dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief.

Huisartsenpraktijken moeten aan vier voorwaarden voldoen om dit tarief te kunnen declareren. Die voorwaarden zijn:

  1. Deelname aan een regionale OPEN-coalitie;
  2. Deelname aan de scholing (basismodule) die de regionale coalitie zal aanbieden over het implementeren van online inzage;
  3. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien (vanuit OPEN worden hier materialen voor verstrekt);
  4. Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ (vanuit OPEN wordt gezorgd dat de HIS-leveranciers de benodigde aanpassingen hiervoor doen).

Minimale lasten en jaarlijkse indexatie

Als een praktijk volledig deelneemt aan OPEN, zal die dus aan al deze voorwaarden moeten voldoen om te kunnen declareren. De LHV heeft gepleit dat er minimale administratieve lasten zijn voor huisartsen om dit tarief te declareren. En met resultaat. U hoeft alleen uw verklaring van deelname in te vullen en te verstrekken aan de regionale coalitie.

Ook huisartsen met gemoedsbezwaarden kunnen het tarief declareren, maar dan als opslag bij het consulttarief gemoedsbezwaarden. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

Binnenkort nieuws vanuit de regionale coalities

Op dit moment worden de regionale coalities gevormd. Via de LHV en de coalities hoort u wanneer u zich kunt aanmelden voor deelname. Bij vragen kunt u zich ook wenden tot het programma bureau (info@open-eerstelijn.nl) Het OPEN-programma gaat u, vanuit landelijk én de regionale coalities, zoveel mogelijk ondersteunen bij de implementatie van online inzage in uw praktijk. Alles om te zorgen dat u kunt voldoen aan de wettelijke verplichting om elektronische inzage mogelijk te maken per 1 juli 2020.

Meer weten over OPEN?

Lees ons eerdere bericht hierover en bezoek www.open-eerstelijn.nl