Onderhandelingen Cao Huisartsenzorg opgeschort

 
Onderhandelingen Cao Huisartsenzorg opgeschort
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao voor de medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. De reden hiervoor is dat partijen nog te ver uit elkaar liggen als het gaat om de loonontwikkeling. Inhoudelijk is er op een aantal belangrijke punten overeenstemming. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de cao 2015-2017 van kracht.

Alle partijen willen werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een belangrijk onderwerp gezien de ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Het wordt steeds drukker, digitaler en het werk complexer. We vinden het belangrijk dat collega’s nieuwe competenties kunnen ontwikkelen en bijhouden. Werkgevers en werknemers willen hier gezamenlijk een plan voor opstellen.

Triagist

Belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is het verbeteren van de positie en werkbeleving van de triagist op de huisartsenpost. De functie is recent uitgebreid geanalyseerd. De triagist heeft de afgelopen tijd binnen de huisartsenzorg een eigen positie ontwikkeld. Daar willen zowel werkgevers als werknemers inhoudelijk en financieel recht aan doen. Hiertoe hebben de werkgevers een ruimhartig voorstel gedaan.

Loonontwikkeling

Voor de verbetering van de salarissen van alle werknemers bij huisartsenpraktijken, zorggroepen en huisartsenposten hebben de werkgevers een in hun ogen reëel loonbod gedaan. Het gat met de looneis van de werknemers was echter te groot om zinvol verder te kunnen onderhandelen. Daarom is gezamenlijk besloten om een pauze in te lassen.

In afwachting van de voortzetting van het overleg hebben partijen besloten het overleg over duurzame inzetbaarheid en over enkele technische verbeteringen in de huidige cao-tekst wel te continueren. LHV en InEen zijn ervan overtuigd een voorstel te hebben gedaan dat recht doet aan de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en gaan ervan uit dat het overleg binnenkort weer kan worden hervat.

Werkgevers (LHV en InEen) en werknemers (NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) zijn sinds begin januari in gesprek over een nieuwe cao.