Ondersteuning bij overdracht euthanasieverzoek

 
Ondersteuning bij overdracht euthanasieverzoek
De KNMG wil artsen ondersteunen bij de overdracht van euthanasieverzoeken. De Levenseindekliniek ziet dat relatief veel patiënten met een ‘niet-complex’ euthanasieverzoek zich bij hen melden.

In de uitzending van Nieuwsuur van 23 maart reageert KNMG-voorzitter René Héman op de oproep van de Levenseindekliniek om de onderlinge verwijzing beter te regelen als een collega een euthanasieverzoek niet kan uitvoeren.

Somatisch ziektebeeld

Het gaat hen met name om ‘niet-complexe’ euthanasieverzoeken, waarin de patiënt een duidelijk somatisch ziektebeeld heeft dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden veroorzaakt.

Voorkeur voor eigen arts

"Ook de KNMG heeft een sterke voorkeur voor euthanasie door de eigen arts", zegt Heman. "Patiënten willen over het algemeen het liefst bij  hun eigen arts of anders in hun regio terecht. Kan een arts vanwege persoonlijke overwegingen niet tegemoet komen aan een euthanasieverzoek, dan is het belangrijk dat hij hier tijdig met de patiënt over spreekt en hem helpt bij het vinden van een andere arts. Dit is geen juridische plicht, maar wel een morele en professionele verantwoordelijkheid."

Afspraken

Veel artsen hebben hierover onderlinge afspraken, maar in de praktijk blijkt verwijzen niet altijd eenvoudig. Héman: “De procedure rond een euthanasieverzoek is emotioneel zwaar belastend. Bij de toch al hoge werkdruk kan de overname van een euthanasie er soms helaas niet bij. Daardoor is het mogelijk moeilijk je collega hiermee te belasten.

De KNMG kijkt met haar federatiepartners waaronder de LHV waar en waardoor het precies knelt en welke ondersteuning nodig is om het beter te laten verlopen. Om de druk te verdelen kan het helpen om regionale ondersteuning aan te bieden om tot passende en werkbare regionale samenwerkingsafspraken te komen.”

Wat speelt er echt?

De KNMG-voorzitter benadrukt dat ook goed bekeken moet worden wat er nu voor zorgt dat mensen bij de Levenseindekliniek uitkomen en in welke gevallen dit te voorkomen zou zijn: “Er kunnen goede redenen zijn waarom de eigen arts de euthanasie niet heeft uitgevoerd. Zo voert ook de Levenseindekliniek lang niet alle euthanasieverzoeken uit. Mensen aarzelen soms te lang, of voldoen bijvoorbeeld niet aan de wettelijke eisen. Daarover zijn we in gesprek met de Levenseindekliniek. En we gaan kijken hoe hun expertise kan worden ingezet om artsen te ondersteunen, bijvoorbeeld bij een eerste euthanasie.”

Naar de uitzending