Ondersteuning voor regionale aanpak huisartsentekorten

 
Ondersteuning voor regionale aanpak huisartsentekorten
In de komende twee jaar gaan de LHV en het ministerie van VWS acht tot tien regio’s in het land ondersteuning bieden om vraag en aanbod naar huisartsenzorg beter in balans te brengen. Binnenkort gaan we met de eerste vier regio’s aan de slag om te helpen met de aanpak van het huisartsentekort in die regio’s.

Het huisartsentekort is een breed verspreid probleem en wordt in de komende jaren alleen maar urgenter. De LHV maakt zich daarom al jaren sterk om deze problematiek aan te pakken. Dat doen we door in te zetten op meer plekken in de huisartsenopleiding, een beter werkklimaat voor huisartsen, het aantrekkelijker maken van het voeren van een praktijk én door regionale aanpakken te ondersteunen. Voor dit laatste aspect werken we als LHV samen met het ministerie van VWS en hebben we de Rebel Group ingeschakeld om namens ons de meest urgente regio’s te gaan helpen.

Behoefte regio’s in kaart gebracht

In veel regio’s zijn er al verschillende activiteiten opgezet om het tekort aan huisartsen op te lossen. In andere regio’s is er een goed besef van de problematiek, maar nog geen effectieve aanpak. Rebel kan zowel helpen bij het opstarten van activiteiten als bij het stimuleren en uitbreiden van bestaande initiatieven. Zij richten zich daarbij op de meest urgente regio’s, zo’n acht à tien regio’s in de komende twee jaar.

Om in kaart te brengen welke regio’s dat zijn, hebben zij de regionale urgentie en behoefte aan ondersteuning in kaart gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van:

  • het Nivel/Prismant-onderzoek naar huisartsentekorten uit 2018
  • een update van een deel van dit onderzoek in 2020 (nog te publiceren)
  • én een inventarisatie in de regio’s zelf van de lopende acties en de ondersteuningsbehoefte. Voor deze inventarisatie zijn huisartsenvertegenwoordigers, werkgeversorganisaties en verzekeraars bevraagd.

Start met eerste 4 regio’s

Uit deze inventarisatie zijn vier regio’s naar voren gekomen die het “hoogste” scoren: Noord-Holland Noord, Zeeland, Friesland en Twente. Rebel gaat met deze vier regio’s als eerste in gesprek, zodat ze na de zomervakantieperiode daar aan de slag kunnen. Later volgen dan de overige vier tot zes regio’s.