Onderzoek: door heel Nederland huisartsentekorten verwacht

 
Onderzoek: door heel Nederland huisartsentekorten verwacht
Er dreigt in de komende vijf jaar in veel regio’s in Nederland een tekort aan huisartsen te ontstaan. Afhankelijk van de exacte stijging van de zorgvraag kan dat tekort zich zelfs landelijk voordoen. Er zijn dan niet meer genoeg huisartsen in Nederland om de benodigde zorg te bieden. Dat blijkt uit een onderzoek van Nivel en Prismant, dat in opdracht van het ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is uitgevoerd.

In enkele regio's zijn er op dit moment al capaciteitsproblemen in de huisartsenzorg. Een compleet, landelijk beeld en prognose voor de toekomst ontbraken echter nog. Met dit onderzoek is dat totaaloverzicht er nu wel.

Wake-upcall

Voor alle 28 arbeidsmarktregio's in Nederland is de verwachte instroom en uitstroom van huisartsen afgezet tegen de verwachte vraag naar huisartsenzorg. Afhankelijk van de precieze groei van de zorgvraag, zal er in minstens de helft en mogelijk zelfs in 27 van de 28 regio's een tekort aan huisartsen ontstaan.

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: "De signalen van huisartsentekorten kenden we al uit verschillende regio's. Nu is duidelijk geworden dat die problematiek binnen nu en tien jaar een veel grotere omvang zal krijgen en zich op veel meer plekken in het land zal voordoen. Dit rapport mag dienen als een wake-upcall: als we op deze voet doorgaan, is straks niet langer iedere inwoner gegarandeerd van huisartsenzorg."

Meer weten over de uitkomsten? Download hier de factsheet (pdf) met de belangrijkste uitkomsten.

Diverse oorzaken

Het rapport van Nivel en Prismant biedt ook inzichten in de oorzaken van de problematiek. De oorzaken zijn multidimensioneel, hangen nauw samen en spelen door het hele land. Per regio zijn er verschillen zichtbaar in de aard en gevolgen van de problemen. Daarmee is er ook niet één oplossingsrichting om dit dreigende probleem aan te pakken.

Kalsbeek: "Er is een aanpak nodig op allerlei aspecten om te zorgen dat we overal voldoende dokters en goede huisartsenzorg weten te behouden. Die aanpak moet zowel regionaal als landelijk plaatsvinden, aangezien de oorzaken van de problematiek vaak (ook) landelijk zijn. Daar kunnen we niet langer mee wachten, want de problemen doen zich op sommige plekken nu al voor en binnen vijf jaar door nagenoeg het hele land."

Aanpak

In verschillende regio's zijn de LHV Huisartsenkringen en andere huisartsenorganisaties al bezig met de aanpak van deze problematiek. Op andere plekken zal dat, mede naar aanleiding van de prognoses uit dit onderzoek, spoedig op gang moeten komen.

Ook het ministerie van VWS voelt de urgentie; minister Bruins van VWS schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat dit rapport de noodzaak tot actie onderstreept. Hij heeft daarbij ook toegezegd met de LHV en andere relevante partijen te kijken wat er nodig is om de huisartsenzorg in de toekomst in heel Nederland toegankelijk te houden.

Download het rapport

U kunt het volledige rapport van Nivel en Prismant 'Balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg' lezen. 

Download (pdf)