Onderzoek naar ontwikkelingen arbeidsmarkt in de zorg

 
Onderzoek naar ontwikkelingen arbeidsmarkt in de zorg
De arbeidsmarktontwikkeling waar huisartsen mee te maken hebben, wordt jaarlijks onderzocht door het ministerie van VWS. Dit jaar worden daarvoor 200 huisartsenpraktijken telefonisch benaderd. Wordt u als werkgever benaderd, dan hopen wij dat u wilt meewerken. In dit bericht meer over het onderzoek.

Via het werkgeversonderzoek naar de arbeidsmarkt in de zorg wil VWS samen met zorgpartijen meer inzicht krijgen in de arbeidsmarktontwikkelingen waar onder meer huisartsen mee te maken hebben.

Werkgeversenquête 2016

Voor dit onderzoek worden 1000 werkgevers uit de zorg telefonisch benaderd. Het gaat daarbij om 200 huisartsenpraktijken en 800 werkgevers uit ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, ggz, verpleging & verzorging en thuiszorg. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten. In het gesprek komen onderwerpen aan de orde als:

  • Het huidige aantal medewerkers
  • Huidige en verwachte personeelstekorten of overschotten
  • Knelpunten op het gebied van arbeidsmarkt en personeel
  • Werkdruk, werk-privé-balans en mantelzorg
  • Agressie en geweld
  • Opleiding
  • Strategische personeelsplanning (in de toekomst benodigde medewerkers, rekening houdend met de zorgvraag).

De resultaten van het onderzoek bieden u en ons een goed inzicht in de gevolgen van de arbeidsmarktontwikkelingen in de huisartsenzorg, zodat we daar vervolgens op kunnen inspelen.