Onderzoek naar samenwerking in de eerste lijn

 
Onderzoek naar samenwerking in de eerste lijn
Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek doet in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar samenwerking in de eerste lijn. Het onderzoek gaat over uw ervaringen met samenwerken met andere huisartsen en andere zorgaanbieders in de eerste lijn. U wordt uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Het onderzoek gaat om inhoudelijke samenwerking, maar ook om het samen optrekken richting zorgverzekeraars. Als uit het onderzoek blijkt dat er belemmeringen zijn voor samenwerking, dan kan het ministerie van VWS daar beleid op voeren. 

SEO heeft een enquête opgesteld voor vrijgevestigde zorgaanbieders. Om de ervaringen van huisartsen goed in kaart te brengen vindt de SEO het belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen de enquête invullen. Het onderzoeksbureau vraagt u voor maandag 25 april de enquête in te vullen. Het invullen duurt niet meer dan 10 minuten.