Onderzoeksraden vragen uw mening over beroepsgeheim

 
De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) onderzoeken in welke mate en op welke manier professionals in de hulpverlening omgaan met het beroepsgeheim. De RVS en OvV willen ook uw mening als huisarts horen over dit onderwerp en vragen uw medewerking aan een enquête.

Er zijn signalen dat het omgaan met het beroepsgeheim in situaties van samenwerking tussen hulpverleners soms lastig kan zijn. Om hierin meer inzicht te krijgen doen de RVS en de OvV op dit moment kwantitatief onderzoek onder een brede groep hulpverleners en hun verschillende ervaringen.

De LHV vindt het beroepsgeheim belangrijk. Daarom verzoeken wij u de enquête in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) en duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de enquete tot half januari 2017 invullen.

Naar de enquête