Onduidelijkheden over UBO-registratie

 
Onduidelijkheden over UBO-registratie
Zorgdatabureau Vektis benadert momenteel huisartsenpraktijken met het verzoek om door te geven wie de 'Ultimate Beneficial Owner' (de eigenaar) is, oftewel de UBO. Ze doen dat in opdracht van de zorgverzekeraars, die wettelijk verplicht zijn dit uit te vragen. In dit bericht leest u hoe dit zit.

Huisartsen die persoonlijk eigenaar van hun praktijk zijn moeten op verzoek UBO-informatie verstrekken aan financiële instellingen zoals banken en (zorg)verzekeraars. Als deze zogenaamde 'WWFT-plichtige' instellingen niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij wettelijk gezien bijvoorbeeld geen geld overmaken naar die organisatie.

Zorgverzekeraars voeren UBO registratie uit via Vektis

De zorgverzekeraars hebben Vektis gezamenlijk de opdracht gegeven deze uitvraag te doen om de administratieve lasten laag te houden. U hoeft nu maar eenmaal de gegevens te verstrekken. U krijgt ook alleen een verzoek als Vektis de gegevens niet via andere bronnen heeft kunnen achterhalen.

Uiterlijke deadline 1 juli

Heeft Vektis u benaderd over de UBO registratie? Dan is 1 juli de uiterlijke datum dat u voor uw praktijk kenbaar moet maken wie de UBO is. De datum van 9 mei in de communicatie van Vektis was een streefdatum, die voor veel huisartsen niet haalbaar blijkt. De LHV adviseert u om de UBO zo snel mogelijk door te geven. Zo voorkomt u problemen bij de uitbetalingen door uw verzekeraar.

Lees hier meer over UBO-wetgeving