Oneigenlijke argumenten gebruikt voor prijsverhoging HIS’en

 
Oneigenlijke argumenten gebruikt voor prijsverhoging HIS’en
De LHV krijgt berichten van leden dat verschillende HIS-leveranciers de kosten voor hun licenties koppelen aan de NZa-rekennorm. Op het moment dat de rekennorm verandert, wijzigen daardoor ook de kosten van het HIS, terwijl er geen andere of meer dienstverlening wordt geleverd. Dat vindt de LHV onterecht. Op dit moment speelt dit bij PharmaPartners en daarom is de LHV met hen in overleg gegaan.

De normpraktijk waarmee de NZa werkt in haar tariefbepalingen staat los van en is niet bedoeld voor de prijsbepaling van een ICT-product. De normpraktijk zegt niets over de daadwerkelijke praktijkomvang van de HIS-gebruiker. Een koppeling tussen die twee is daarom onlogisch. Daarbij komt dat de verlaging van de rekennorm voor de praktijkomvang niet heeft geleid tot een tariefaanpassing.

PharmaPartners

Leden melden ons dat verschillende HIS-leveranciers een prijsverhoging doorvoeren en daarbij de suggestie wekken dat dit te wijten is aan de aanpassing van de normpraktijk. Meest recent voorbeeld, dat door de leden is aangedragen, vormt het geval bij PharmaPartners. Deze leverancier voert voor haar systeem Medicom een prijsverhoging door die kan oplopen tot maar liefst 8,4 procent, met als argument dat de normpraktijk is gewijzigd van 2350 naar 2168 patiënten per fte.

Afgelopen week heeft de LHV overleg gehad met PharmaPartners over deze kwestie. Daarin heeft PharmaPartners toegelicht dat de prijsverhoging komt door ontwikkelingen in de functionaliteiten van het HIS en de dienstverlening. Dit zouden zij prijstechnisch vertaald hebben via de aanpassing van de rekennorm. De LHV vindt dat PharmaPartners duidelijk en eerlijk moet communiceren met gebruikers over de reden voor de prijsverhoging en niet moet suggereren dat de oorzaak ligt in de aanpassing van de normpraktijk, terwijl dat niet het geval is. Dit geldt evengoed voor alle andere HIS-leveranciers.

Bezwaar maken

In hoeverre de prijsverhoging van deze en andere HIS’en terecht is, is voor ons niet te beoordelen. Formeel staan wij als vereniging ook buiten de klant-leverancier-overeenkomst. Wij hebben wel een model bezwaarbrief gemaakt die u kunt gebruiken om protest aan te tekenen bij uw HIS-leverancier indien u van mening bent dat een prijsverhoging onredelijk en niet billijk is. Daarnaast raden wij u aan om altijd kritisch te blijven kijken naar uw HIS-contract en ook dit soort prijsontwikkelingen mee te nemen in uw afweging over uw HIS.

Wilt u deelnemen aan de discussie over dit onderwerp, ga dan naar HAweb.