Ongelijke wensen starters en stoppers bij praktijkovername

 
Ongelijke wensen starters en stoppers bij praktijkovername
Startende huisartsen willen graag samen met een collega een huisartsenpraktijk overnemen, terwijl praktijkstoppers juist hun praktijk het liefst aan één huisarts overdragen. Dat is een van de conclusies uit onderzoek van NIVEL naar praktijkovernames in opdracht van de Rabobank.

Ieder jaar wisselen zo’n 300 huisartspraktijken van eigenaar. Het NIVEL-onderzoek laat zien dat daarbij de wensen van startende en stoppende huisartsen uiteen lopen. De instromende generatie huisartsen bestaat voor zo'n 80 procent uit vrouwen. Zij willen een praktijk liefst samen overnemen met één of meerdere partners. Stoppende huisartsen zijn daarentegen voornamelijk man, solist, en dragen de praktijk het liefst aan één kandidaat over. Een situatie om rekening mee te houden bij het overnemen of overdragen van een praktijk.

Wensen aanpassen

Toch zijn starters en stoppers pragmatisch. Beiden partijen realiseren zich dat de daadwerkelijke overname afhankelijk is van het aanbod en zij hun wensen mogelijk moeten bijstellen. Verder valt op dat voor een groot deel van de huisartsen goodwill op principiële bezwaren stuit. 34 procent van de stoppers is tegen goodwill. Tegenover 26 procent van de starters.

Ondersteuning en informatie

Starters en stoppers vinden beiden het inwinnen van advies en het inzetten van een adviseur belangrijk bij een praktijkovername. Vooral startende huisartsen vinden dat zij over onvoldoende kennis beschikken. Bijvoorbeeld omdat er in de opleiding te weinig aandacht is voor praktijkvoering- en overname. Ze hebben daarbij vragen over hoe een overname in zijn werk gaat of hoe de zakelijke, privé en financiële situatie op elkaar kan worden afgestemd.

Hulpmiddelen

Omdat het overnemen van een praktijk, voor beide partijen een spannend en ingewikkeld proces is, heeft de LHV allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. Daarnaast kunnen leden ook persoonlijk advies inwinnen bij de LHV.

Voor starters:

Voor stoppers:

En natuurlijk alle andere informatie op de LHV-website