Onvrijwillige zorg: einde van het overgangsjaar

 
Onvrijwillige zorg: einde van het overgangsjaar
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz) is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Eind 2020 is het zogenoemde ‘overgangsjaar’ afgelopen. In dit bericht leest u wat dat voor u betekent en waar u meer informatie kunt vinden.

Gedurende het overgangsjaar is er gewerkt aan invulling en concretisering van de professionele praktijk en randvoorwaarden. Er zijn echter nog steeds vragen en knelpunten die opgelost moeten worden. Ook de komende periode worden lokale en regionale implementatieactiviteiten hierin ondersteund. In 2021 zullen er onder andere ‘praktijktuinen’ starten om regionale vraagstukken en knelpunten vanuit en met de praktijk aan te pakken en op te lossen.

Wat betekent dit voor u als huisarts?

U kunt als huisarts te maken krijgen met patiënten waarbij onvrijwillige zorg wordt ingezet. Een bedhek, de voordeur op slot of het toedienen van gedrag beïnvloedende medicijnen zonder dat de patiënt zich daarvan bewust is. Het kan gaan om patiënten die in een (kleinschalige) woonzorginstelling wonen, en ook om patiënten die thuis wonen.

Huisartsen hebben geen rol bij de inzet en het besluit van de onvrijwillige zorg. Dit kan de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk zetten. Wel is het van belang dat u als huisarts, aangezien u vaak al langere tijd betrokken bent bij de patiënt, betrokken wordt bij de afweging of onvrijwillige zorg thuis kan worden ingezet. Het moet veilig en verantwoord zijn om de huisartsenzorg te kunnen blijven bieden.

Vragen

De Wet zorg en dwang (Wzd) roept nog steeds veel vragen op. Inspelend op vragen van artsen heeft de KNMG een uitgebreid webdossier ingericht met daarin een algemene toelichting op de wetvragen en antwoorden en uitleg van de belangrijkste begrippen in de wet. Ook kunt u met vragen over de toepassing van deze wet in de praktijk terecht bij de www.knmg.nl/wzd of bellen met de Artseninfolijn: 088-440 42 42.