Oog voor overbelaste mantelzorger met vernieuwde toolkit

 
Oog voor overbelaste mantelzorger met vernieuwde toolkit
Wist u dat gemiddeld 1 van de 5 van uw patiënten ook mantelzorger is? En weet u ook wie dit zijn? Hoewel mantelzorgondersteuning geen specifieke huisartsgeneeskundige zorg is, kunnen u en uw medewerkers een zinvolle bijdrage leveren in de signalering en preventie van overbelaste mantelzorgers. In de vernieuwde toolkit Mantelzorg leert u hoe.

Download de toolkit

De druk op de huisartspraktijken en mantelzorgers is groot en een belangrijke oorzaak van overbelasting bij mantelzorgers is dat er onvoldoende vervolgzorg tijdig beschikbaar is. Desondanks is het belangrijk alert te zijn op overbelasting bij mantelzorgers, om in de gaten te houden of de situatie nog houdbaar is. Door er naar te vragen kunt u het verschil al maken voor een mantelzorger.

Wat u in de huisartspraktijk kunt doen

U en uw team hebben vooral een signalerende functie om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en zelf patiënt worden. Voor deze vaak onopvallende groep in uw patiëntenbestand is het belangrijk dat u weet wie mantelzorger is. Hierdoor kunt u bij eventuele gezondheidsklachten van de mantelzorger gericht vragen stellen.

Meer aandacht voor de mantelzorger leidt (indirect) tot betere kwaliteit van de zorgverlening. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat eenderde van de verpleeghuisopnames veroorzaakt wordt door overbelasting van de mantelzorger. Als het goed gaat met de mantelzorger, heeft de patiënt meer kans dat hij, eventueel met extra ondersteuning, thuis kan blijven wonen. Dus weet wie mantelzorger zijn en vraag aan ze hoe het gaat.

10 november Dag van de mantelzorg

Dinsdag 10 november is de Dag van de mantelzorg en vragen wij uw aandacht voor deze doelgroep. Het ministerie van VWS start die dag de campagne Deel je zorg om mantelzorgers te stimuleren over hun zorgen te praten en hulp in te schakelen als dat nodig is.

Vragen of reageren?

Met vragen of reacties over de toolkit en bijbehorende instrumenten neemt u contact op met beleidsadviseur Jelly Hogendorp via j.hogendorp@lhv.nl

In de vernieuwde toolkit ‘Mantelzorg en (over)belasting’, die in samenwerking met Vilans, MantelzorgNL en Movisie is gemaakt, vindt u informatie over wat onder mantelzorg valt, wie tot de risicogroepen behoort, hoe u overbelasting herkent en waarnaar u kunt doorverwijzen