OPEN: online inzage via portaal per 1 juli haalbaar

 
OPEN: online inzage via portaal per 1 juli haalbaar
Per 1 juli 2020 moeten zorgaanbieders hun patiënten elektronische inzage kunnen geven. Door de corona-uitbraak waren er zorgen of de technische aanpassingen nog wel op tijd klaar zouden zijn. De HIS-leveranciers hebben afgelopen week laten weten dat ze de deadline van 1 juli gaan halen. Huisartsen kunnen daardoor aan de wettelijke verplichtingen tot elektronische inzage voldoen.

De HIS-leveranciers zullen voor 1 juli voldoen aan de basiseisen van het programma OPEN. Daarmee is uiterlijk per 1 juli online inzage volgens de H-EPD-richtlijn mogelijk. LHV, NHG, InEen en NedHIS hebben samen een stichting opgericht die toeziet op de naleving van die afspraken door de HIS-leveranciers. 

Portaal of PGO-route

Het OPEN-programma kent twee mogelijkheden om de online inzage te realiseren: via  patiëntenportalen of via  persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die voldoen aan MedMij-eisen.

  • Praktijken die gebruik maken van een portaal bij hun HIS kunnen dus per 1 juli 2020 online inzage bieden via hun portaal.
  • Praktijken die werken met een (hybride) PGO kunnen - als aan dit hybride PGO een portaalfunctie is gekoppeld - per 1 juli 2020 klaar zijn voor online inzage.
  • Voor praktijken die een PGO zonder portaalfunctie gebruiken, geldt dat zij uiterlijk 31 december de PGO voor online inzage kunnen gebruiken. Dat is namelijk de deadline voor HIS-leveranciers om te zorgen dat de gegevens uit het HIS kunnen worden ingezien door de patiënt via een PGO (met Medmij-certificaat). Zij zullen dus per 1 juli kunnen voldoen aan het wettelijk recht op elektronische inzage (dat per 1 juli 2020 ingaat) door een elektronisch afschrift te maken van het dossier dan wel op een andere manier elektronische inzage te geven aan de patiënt. Zodra de koppeling met het PGO dan gereed is, kunnen ze ook via een PGO patiënten inzage geven.  

Voor meer informatie hierover, lees de veelgestelde vragen en antwoorden op de OPEN-website.

Uitzondering: correspondentie

Enkele HIS-leveranciers geven aan dat zij op 1 juli mogelijk niet alle onderdelen online beschikbaar kunnen stellen. Dit vanwege druk op hun ontwikkelcapaciteit door de coronapandemie. Zo is in de H-EPD-richtlijn opgenomen dat de online inzage ook de correspondentie betreft. Dat lijkt niet voor iedereen haalbaar.

Daarom is onlangs besloten dat HIS-leveranciers hier extra tijd voor krijgen. Ze moeten de correspondentie nu niet per 1 juli, maar uiterlijk per 31 december 2020 hebben ingebouwd. Vanaf uiterlijk die datum kunnen patiënten dus ook relevante correspondentie van 1 juli 2020 en later inzien via een portaal of PGO.