Opnieuw signalen over eerstelijnsverblijf

 
Opnieuw signalen over eerstelijnsverblijf
Waar moeten mensen, met name kwetsbare ouderen, heen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen? De LHV bepleit al een aantal jaar dat huisartsen met een telefoontje naar het regionale coördinatiepunt snel een ELV-bed moeten kunnen vinden. Ook minister De Jonge (VWS) stelde recent in de Tweede Kamer dat “je als huisarts of transferverpleegkundige niet een halve middag aan het bellen moet zijn om een bed te vinden”. Toch blijven er signalen komen van huisartsen over het eerstelijnsverblijf.

De onrust onder huisartsen is niet nieuw. Ook in 2017 en 2018 luidden huisartsen in twee peilingen van de LHV de noodklok dat kwetsbare patiënten tussen wal en schip vallen. Huisartsen hingen en hangen soms uren aan de lijn om een ELV-bed te vinden. Ondanks dat in de afgelopen twee jaar een landelijk dekkend netwerk van regionale ELV-coördinatiepunten is gevormd. Een recente uitzending van Zembla met voorbeelden uit de huisartsenpraktijk toont aan dat het probleem helaas nog steeds niet is opgelost.

Zorgplicht

De lijn blijft: als huisartsen bij hun regionale loket bot vangen, dan adviseert de LHV huisartsen om contact op te nemen met hun preferente zorgverzekeraar als zij geen ELV-bed kunnen vinden. Het is zeker niet de bedoeling dat u als huisarts lang en onnodig blijft rondbellen. Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten zorgverleners hierin bijstaan. Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verbreding regionale loketten

Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, een tussenvorm tussen het ziekenhuis en thuis. Tijdens het genoemde debat in de Tweede Kamer zei minister Bruins (VWS) de huidige regionale coördinatiepunten te willen verbreden, bijvoorbeeld voor crisis-Wlz, voor crisis-Wmo. Ook Tweede Kamerleden pleitten recent voor nieuwe vormen in het ELV bijvoorbeeld specifiek gericht op ouderen met dementie, om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.