Oproep aan nieuw kabinet: investeer in zorg thuiswonende ouderen

 
Oproep aan nieuw kabinet: investeer in zorg thuiswonende ouderen
In een brief aan informateur Schippers waarschuwen LHV en InEen om de grote groep kwetsbare ouderen die thuis wonen niet te vergeten. Het regeerakkoord zou naast een investering in de verpleeghuiszorg ook ruimte moeten bieden om te investeren in goede ouderenzorg in de eerste lijn.

Zes van de zeven 80+-ers woont thuis. Huisartsen worden dagelijks geconfronteerd met de complexe zorgvraag van een grote groep kwetsbare ouderen. Zij ervaren dat de organisatie van de ouderenzorg op dit moment op veel plekken nog niet goed geregeld is. Voorzieningen, zoals het kortdurend eerstelijnsverblijf, laten sterk te wensen over. Naast geld voor de verpleeghuiszorg is ook een investering nodig in ouderenzorg in de eerste lijn. Dat stellen LHV en InEen in een brief aan de informateur Schippers.

Meer tijd, beter georganiseerd

De totale tijd die huisartsen besteden aan contacten met oudere patiënten is toegenomen in de afgelopen drie jaar, evenals de intensieve zorg voor patiënten van 85 jaar en ouder. In de brief pleiten LHV en InEen er ook voor dat huisartsen meer tijd voor deze patiënten krijgen, door minder patiënten per huisarts. Ook een goede organisatie van de eerstelijnszorg in wijk en regio is een belangrijke randvoorwaarde voor de continuïteit en kwaliteit van de ouderenzorg.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Brief aan informateur en formateur187.67 KB