Oproep aan politiek voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

 
Een groot aantal maatschappelijke organisaties waaronder de LHV hebben met NOC*NSF een oproep aan de politiek gedaan voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord. Een aantal (oud)sporters overhandigden 10 maart 4 manifesten aan (kandidaat)-Kamerleden van 7 politieke partijen.

Manifesten aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (2e van rechts)Met de 4 manifesten laten deze organisaties en NOC*NSF zien welke sportthema’s aandacht behoeven en worden suggesties gedaan om mensen aan te zetten tot een gezonde leefstijl. De manifesten zijn aan de politiek aangeboden in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Een van de 4 manifesten heeft als titel Naar een gezonde leefstijl met sport en bewegen en is aangeboden namens NOC*NSF, de LHV, de KNGF (fysiotherapeuten), GGD GHOR Nederland en Vereniging Sport en Gemeenten.

Gezonde leefstijl

De zorgkosten voor inactiviteit bedragen jaarlijks zo’n 1,3 miljard euro en voor ziekten als gevolg van overgewicht circa 1,6 miljard euro. Voorkomen is beter dan genezen en daarom roepen de organisaties de politiek op tot meer aandacht voor preventieve maatregelen en het bevorderen van een actieve gezonde leefstijl. Onder andere door bepaalde preventieve behandelingen door de fysiotherapeut op te nemen in het basispakket, meer te investeren in het bevorderen van een actieve leefstijl en de samenwerking te bevorderen tussen zorgpartijen, buurtsportcoaches en sportprofessionals.

De huisarts en de praktijkondersteuner hebben een belangrijke rol in het doorverwijzen. Dat kan bijvoorbeeld een directe doorverwijzing naar de sportclub zijn met een aanbod op maat of naar de fysiotherapeut voor tijdelijke begeleiding bij bewegen om zelfstandig een actieve leefstijl te ontwikkelen en onderhouden.