Opvolger GEZ ook voor kleine samenwerkingsverbanden huisartsen

 
Opvolger GEZ ook voor kleine samenwerkingsverbanden huisartsen
Vanaf 2018 moeten de nieuwe betaaltitels voor Organisatie en Infrastructuur (O&I) de bestaande GEZ-regeling gaan vervangen. Zorgverzekeraars en huisartsenorganisaties hebben hiervoor de eerste plannen gepresenteerd. Een belangrijke verandering is dat nu ook kleine samenwerkingsverbanden van huisartsen in aanmerking komen voor ondersteuning.

De komende tijd wordt de praktische haal- en werkbaarheid van deze plannen getoetst.

Van GEZ naar O&I

Het stimuleren en verbeteren van de organisatie van de samenwerking in de eerstelijn gebeurde de afgelopen jaren grotendeels via de GEZ. Omdat deze te willekeurig was en te weinig aansloot bij nieuwe ontwikkelingen, werd in 2015 in het Zorgakkoord afgesproken dat er een nieuwe manier moest komen om de organisatie van de eerstelijn te bevorderen. Die niet alleen werkt voor grotere, multidisciplinaire centra, maar ook voor kleinere samenwerkingsverbanden van huisartsen. Dat wordt het nieuwe O&I. Daarbij staat ook nu weer voorop dat alleen de samenwerking en organisatie uit O&I gelden wordt betaald. Niet de zorg.

Hoe werkt het

Vanaf 2018 moet het mogelijk worden om op vier niveaus samenwerking te ondersteunen. Variërend van monodisciplinair tot multidisciplinair en van wijkniveau (vanaf ca 10.000 patiënten) tot regioniveau (meer dan 100.000 patiënten).

Dat betekent dat straks via O&I ook samenwerkingsverbanden van een aantal praktijken in een gemeente ondersteund kunnen worden. Die ondersteuning zit dan bijvoorbeeld in het financieren van een praktijkmanager. Tegelijkertijd blijft het natuurlijk mogelijk om vanuit een regio of zorggroep plannen te ontwikkelen voor grotere groepen patiënten.

Inzet LHV

De LHV heeft zich ingezet voor een regeling voor alle huisartsen. Toegankelijk voor kleinere samenwerkingsverbanden op wijkniveau. Ook met een klein aantal praktijken of kleinere aantallen patiënten. Dat is gelukt. Er komt bijvoorbeeld geld voor de inzet van een praktijkmanager om de samenwerking te faciliteren.

Bovendien vinden wij dat O&I gelden ingezet moeten worden voor het stimuleren van samenwerken en organisatie in de eerstelijn. Niet voor het vergoeden van de infrastructuur van de huisartsenpraktijk zelf, zoals ICT of huisvesting. Dat moet goed geregeld zijn via de reguliere bekostiging.

Natuurlijk blijven praktijken en zorggroepen afhankelijk van de inkoopbereidheid van de zorgverzekeraars. Mede daarom worden de komende tijd de werkbaarheid en de effecten van de nieuwe plannen gemeten. Zodra duidelijk is dat het nieuwe O&I een waardige vervanger is van de GEZ, komen er nieuwe betaaltitels. Deze zouden per 1 januari 2018 in moeten gaan.