Ouderen krijgen voorrang bij pneumokokkenvaccinatie

 
Ouderen krijgen voorrang bij pneumokokkenvaccinatie
73- tot 79-jarigen worden met voorrang gevaccineerd tegen pneumokokken. Dat heeft het ministerie van VWS besloten op basis van een advies van de Gezondheidsraad. De reden hiervoor is om tijdens de COVID-19-pandemie vooral de meest kwetsbaren te beschermen tegen pneumokokken. In dit bericht informatie over hoe de selectie van patiënten uit uw HIS verloopt.

UPDATE DONDERDAG 14 MEI:

De LHV krijgt veel vragen over de griep en pneumokokkenvaccinatie. De vragen gaan veelal over:

  • Het bepalen van het aantal te bestellen vaccins;
  • Koelcapaciteit en extra onkosten;
  • Noodzakelijke oplossingen om vaccinatie te verzorgen in een 1,5m maatschappij en de te verwachten extra kosten voor de realisatie.

De LHV is over deze onderwerpen in gesprek met verschillende organisaties en VWS. Uw signalen nemen we serieus en we zetten ons in om daarvoor passende oplossingen te realiseren.

Belangrijke informatie leest u begin volgende week in de nieuwsbrief van de SNPG. Zie ook verder onderstaande bericht.

Het advies van de Gezondheidsraad is om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. Gezien de beschikbare hoeveelheid vaccin heeft de minister besloten 73- tot 79 jarigen in het najaar van 2020 uit te nodigen voor vaccinatie. Te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin en uitvoeringsaspecten. Door vaccinatie van deze groep wordt een deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard. Dat leidt mogelijk ook tot een iets minder zware belasting van de zorg.

Selectie van patiënten

Aan de HIS-leveranciers is gevraagd om de HIS’en aan te passen aan de aangepaste doelgroep van de pneumokokkenvaccinatiecampagne. Voor u zijn de volgende 2 scenario’s mogelijk:

  • Scenario 1: De aangepaste HIS-module wordt uiterlijk 9 mei 2020 door uw leverancier opgeleverd zodat u in mei de pneumokokkenvaccinatiemodule kunt gebruiken om de selectie van patiënten te maken.
  • Scenario 2: Wanneer aanpassing van de HIS-module niet mogelijk is op uiterlijk 9 mei, dan ontvangt u van uw HIS leverancier uiterlijk op die datum een beknopte handleiding waarmee u een selectie van de doelgroep op basis van leeftijd kunt maken vanuit uw HIS. 

1 juni is de uiterste datum waarop HIS’en kunnen worden aangepast door de leveranciers. Uw HIS-leverancier informeert u wanneer u de pneumokokkenvaccinatiemodule kunt gebruiken.

Vraag naar vaccins

Als duidelijk is om hoeveel patiënten het gaat, schat u in hoeveel vaccins u gaat bestellen. Het is onbekend wat de invloed van COVID-19 is op de vraag naar vaccinaties. Komen er juist meer patiënten of blijven patiënten zorg mijden? Inschatten hoeveel vaccins u vanaf 1 juni moet bestellen, is dus lastig. Het advies is nu even niets te doen omdat er medio mei meer informatie van de SNPG volgt.

Vaccineren en 1,5 meter

De LHV werkt in samenwerking met het NHG, het RIVM en de SNPG verschillende scenario’s uit over hoe te werken in een 1,5 meter-samenleving. Onder deel hiervan is de uitvoering van de vaccinatieprogramma’s. Er is aandacht voor randvoorwaarden zoals bescherming voor het personeel dat vaccineert, handhygiëne, koude keten etcetera. Medio mei volgt hierover meer informatie.

Meer informatie

Voor actuele informatie verwijzen we u naar www.SNPG.nl. Daar kunt u ook controleren of de SNPG de juiste correspondentiegegevens heeft zodat u tijdig geïnformeerd kunt worden. De eerstvolgende nieuwsbrief wordt naar verwachting 19 mei verzonden. De LHV blijft u aanvullend infomeren en verwijzen via de LHV-website en de LHV-nieuwsbrief.