Overeenkomst tussen waarnemer en praktijkhouder aangepast aan Wkkgz

 
Overeenkomst tussen waarnemer en praktijkhouder aangepast aan Wkkgz
De contracten die praktijkhouders en waarnemers en praktijkhouders en POH’s-GGZ met elkaar afsluiten, moeten vanaf 1 januari 2017 worden aangepast aan de Wkkgz. In deze overeenkomsten wordt namelijk omschreven waar de patiënt met klachten en geschillen terecht kan. Voor lopende contacten heeft de LHV addenda ontwikkeld. Voor nieuwe contracten is de contractgenerator aangepast.

Contracten die doorlopen na 1 januari 2017

Heeft u de LHV-modelovereenkomst gebruikt voor een waarneemovereenkomst die doorloopt na 1 januari 2017, dan adviseren wij u één van de ontwikkelde addenda te gebruiken. Met dit addendum is de overeenkomst van waarneming ook na 1 januari Wkkgz-proof. Download het addendum voor duurwaarnemingen of het addendum voor incidentele waarnemingen.

Heeft u de LHV-modelovereenkomst gebruikt voor een overeenkomst van opdracht met uw POH-GGZ die doorloopt ná 1 januari 2017, maak dan gebruik van het betreffende addendum.

Contracten die starten in 2017

Wilt u een nieuwe overeenkomst van waarneming sluiten die ingaat op of na 1 januari 2017, dan kunt u gewoon gebruik maken van de contractengenerator. Alle Wkkgz-wijzigingen zijn hierin verwerkt.

Aanmelden voor geschilleninstantie

De LHV heeft samen met andere zorgkoepels de landelijke geschilleninstantie SKGE in het leven geroepen. Zo kunt u snel voldoen aan de wettelijke plichten van de klachtenwet Wkkgz. Met ingang van 2017 handelt de SKGE de klachten en geschillen af in onder meer de huisartsenzorg. Ook kunt u bij de SKGE een onafhankelijk klachtenfunctionaris inhuren. Meldt u voor 1 januari 2017 aan en betaal het gereduceerde tarief voor LHV-leden.

Bent u waarnemend huisarts? Ook dan moet u zich als zelfstandig zorgverlener aansluiten bij de geschilleninstantie, zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Huisartsen in dienstverband hoeven zich niet aan te sluiten.

Meer informatie