Overeenstemming bereikt over akkoord huisartsenzorg

 
Overeenstemming bereikt over akkoord huisartsenzorg
Na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen is een onderhandelaarsakkoord voor de huisartsenzorg bereikt. Het resultaat wordt nu eerst voorgelegd aan de ledenraad van de LHV. Als alle organisaties akkoord gaan wordt het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg binnen enkele weken getekend.

Dit hoofdlijnenakkoord heeft een looptijd van 4 jaar, van 2019 tot en met 2022 en zou op korte termijn ondertekend moeten worden. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de prioriteiten in de huisartsenzorg, de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor en het bewaken van de gemaakte afspraken.

Prioriteiten

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek: "Wij zijn blij dat er een onderhandelaarsakkoord ligt, het is belangrijk om een landelijk kader te hebben om regionaal goede afspraken te kunnen maken. In dit akkoord leggen we prioriteit bij zorg in de ANW-uren, zorg voor kwetsbare groepen, achterstandswijken en organisatie & infrastructuur. Allemaal met als doel meer tijd voor de patiënt."

De NZa krijgt een belangrijke rol om structureel het nakomen van afspraken te monitoren. "Een cruciaal punt", zegt Kalsbeek. "Als je afspraken met elkaar hebt gemaakt, dan moet je die volgen en elkaar er daarna ook op kunnen aanspreken."

Ook InEen legt het akkoord binnenkort voor aan hun algemene ledenvergadering.

Samenvatting akkoord

De LHV heeft voor u samengevat wat er staat in het onderhandelaarsakkoord voor de huisartsenzorg 2019-2022.

Download samenvatting

De volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord vindt u op de website van het ministerie van VWS.