Overleg nieuwe Cao Hidha binnenkort van start

 
Overleg nieuwe Cao Hidha binnenkort van start
De huidige Cao Hidha is sinds 1 juli afgelopen. Dat betekent dat werkgevers (LHV) en werknemers (LAD) na de zomerperiode weer met elkaar om tafel gaan om te praten over de nieuwe Cao Hidha. In dit bericht leest u hoe u uw wensen kenbaar kunt maken.

Als beroepsorganisatie vertegenwoordigt de LHV zowel de vrijgevestigde huisartsen als de huisartsen die in dienstverband werken (hidha’s). Aan deze cao-tafel moeten natuurlijk de belangen van alle leden, zowel werkgevers als werknemers, goed behartigd worden.

Voor de Cao Hidha vormt de LHV de werkgeversdelegatie en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de werknemersdelegatie.

Werkgevers

Vrijgevestigde huisartsen die lid zijn van de LHV kunnen tot eind september via cao@lhv.nl hun wensen kenbaar maken met betrekking tot de nieuwe Cao Hidha. Vermeld daarbij dat het gaat om de Cao Hidha.

Werknemers

LHV-Wadi komt op voor de belangen van de hidha's, de werknemers. LHV-Wadi neemt geen deel aan de cao-onderhandelingen, maar informeert de LAD wel over de wensen van de achterban. Hidha's die lid zijn van de LHV kunnen bij LHV-Wadi via wadi@lhv.nl hun wensen kenbaar maken met betrekking tot de nieuwe Cao Hidha.

Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de Cao Hidha 2014-2017 van kracht. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.