Overleg nieuwe Cao Hidha gaat van start

 
Overleg nieuwe Cao Hidha gaat van start
De onderhandelingen over de nieuwe Cao Hidha gaan dinsdag 21 november van start. De oude cao is afgelopen sinds 1 juli 2017, maar blijft van kracht tot er een nieuwe cao is. In dit bericht informatie over wie de praktijkhouders en wie de hidha's vertegenwoordigen en hoe beide partijen wensen van hun achterban hebben ingezameld.

Werkgevers en werknemers

Als beroepsorganisatie vertegenwoordigt de LHV zowel de vrijgevestigde huisartsen als de huisartsen die in dienstverband werken (hidha’s). Aan deze cao-tafel moeten natuurlijk de belangen van alle leden, zowel werkgevers als werknemers, goed behartigd worden. Voor de Cao Hidha vormt de LHV de werkgeversdelegatie en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de werknemersdelegatie.

Wensen

Vrijgevestigd huisartsen hebben de afgelopen tijd hun wensen voor de nieuwe Cao Hidha bij de LHV kenbaar gemaakt. Deze informatie neemt de LHV mee bij het bepalen van haar inzet. Hidha’s die lid zijn bij de LHV konden via LHV-Wadi hun mening geven. LHV-Wadi neemt geen deel aan de cao-onderhandelingen, maar heeft de LAD wel geïnformeerd over de wensen van hun achterban.

Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de Cao Hidha 2014-2017 van kracht. Wij houden u via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.